Privacy policy

Privatlivspolitik for sundhedspartneren.dk (overordnet politik)

 

1 Privatlivspolitikkens omfang

Vores privatlivspolitik danner fundament for vores behandling af personinformationer. Vi vil ligeledes fortælle dig, hvordan vi behandler disse personinformationer. Det er uanset om du er kunde ved et forsikringsselskab, patient eller repræsentant for en privat klinik eller -hospital.

 

Denne politik er inddelt i forskellige afsnit, for at give dig et bedre overblik over vores behandling, da vi anvender forskellige web-løsninger til vores behandling.

 

De principper vi behandler dine data ud fra er:

 

 • Lovligt
 • Gennemsigtighed
 • Rimelighed

Afsnit 1 er vores overordnede beskrivelse af Sundhedspartnerens behandling af dine data

Afsnit 2 indeholder en oplysning om, hvordan vi behandler dine data indenfor en række specifikke hjemmesider og disse formater. For de anvendte hjemmesider, vil der være link til denne privatlivspolitik og de aktuelle afsnit.

Afsnit 3 er en beskrivelse af dine rettigheder og hvorledes du kan anvende disse.

 

1.1 Hvem er vi?

Vi behandler de oplysninger som forsikringsselskaber, du eller behandlerne indtaster ifm. et booking af et behandlingsforløb.

Vi er dataansvarlig for de oplysninger du giver ifm. besøg på vores hjemmeside. (www.sundhedspartneren.dk)

Firmanavn: Bookingplatform Aps

Adresse: Slotsholmsgade 3 1,

Postnummer: 1216 København K

CVR: 40057129

Website: www.sundhedspartneren.dk

DPO: TBA

Sundhedspartneren er ansvarlig for følgende hjemmesider, som anvendes til markedsføring af vores virksomhed, men også til booking af tider.

 • Sundhedspartneren.dk
 • app.sundhedspartneren.dk

 

1.2 Databeskyttelse er vigtigt for os og dig

Vi tager beskyttelse af personinformationer meget seriøst, og vi behandler dine informationer bedst muligt. Vi ved, at de oplysninger vi behandler, kan være meget følsomme personinformationer, og derfor har vi særlig fokus på områder, som fortrolighed og integritet af dine oplysninger.

 

Vi ønsker at sikre:

 • Lovlig behandling af dine personoplysninger
 • Rimelig behandling. Vi ønsker kun at behandle de oplysninger
 • Gennemsigtig behandling. Vi oplyser om, hvordan og hvilke oplysninger vi behandler

 

1.3 Data vi behandler om dig

Vi behandler ser med forskelligt formål. Disse formål er, dels at give dig en bedre service og sikre kvaliteten af de tjenester vi udbyder til dig.

 

Informationer vil blive indsamlet eller behandlet i forbindelse med følgende kontakt med os:

 • Brug af vores hjemmesider
 • Booking af behandlingsforløb på privatklinik eller -hospital

Kategori af personoplysninger vi indsamler eller behandler er typisk:

Almindelige personoplysninger:

 • Kontaktoplysninger f.eks. navn, adresse, telefonnummer og e-mail
 • Booking historik
 • Kontaktoplysninger hos forsikringsselskaber og privatklinikker og -hospitaler
 • Samtykke historik fra forsikringsselskaber, til overførsel af personoplysninger til behandlere
 • Brugeradfærd, der indsamles via cookies

 

Følsomme personoplysninger:

 • CPR-numre
 • Helbredsoplysninger
 • Behandlingsforløb
 • Oplysninger som kan identificere religion eller etnisk oprindelse

 

1.4 Formålet med vores behandling

Indsamling og behandling af personoplysninger sker ud fra bestemte oplyste formål eller andet lovligt formål. Sådanne formål kan indbefatte:

 • Opfylde den aftale om behandling på et aftalt tidspunkt, med en privatklinik eller et -hospital
 • Overføre dine helbreds- og behandlingsoplysninger fra dit forsikringsselskab til en privatklinik eller et -hospital
 • Administrerer dine brugeroplysninger på app.sundhedsparteren.dk (brugernavn og password). Password kan ikke ses af andre end dig. (hvis du er andet end patient).
 • Administration af kundeforhold (forsikringssleskaber og privatklinikker eller -hospitaler
 • Drift og optimering af vores hjemmesider

1.4 Behandling af nødvendige og relevant informationer

Vi vil kun behandle oplysninger som er nødvendige for at opfylde det formål hvortil informationerne er indsamlet eller behandlet.

Kun de informationer som er nødvendige til at opfylde disse formål vil blive behandlet, hvilket betyder, at vi ikke indsamlet og behandler flere informationer end højest nødvendigt.

1.5 Indhentning af samtykke eller andet lovligt grundlag

 • Inden vi behandler personoplysninger (overfører personoplysninger til privatklinik eller et -hospital, sikre vi os, at dit forsikringsselskab har indhentet dit samtykke til overførslen. Det er ikke muligt for os, hvis ikke forsikringsselskabet tilkendegiver i hver enkelt sag, (med en markering), at de har dit samtykke.
 • Vi indhenter dit samtykke i forbindelse med brugen er vores hjemmeside (XXXX.dk). Dette cookie-samtykke giver du når du besøger hjemmesiden.
 • Henvendelse til os via e-mail eller telefon. (I disse tilfælde sker henvendelsen på dit eget initiativ, hvilket gør, at vi ikke indhenter dit samtykke).
 • I forbindelse med vores skriftlige svar, vil vi henvise til vores privatlivspolitik.

 

1.6 Sletning af personinformationer

 • Når det formål hvortil informationerne indsamlet og behandlet er opfyldt eller udløbet, vil de blive slettet, såfremt der ikke fra forsikringsselskabet eller privatklinik eller et -hospital er fremsat krav om yderlig sletning, vil de blive slette formålet er opfyldt jf. sletteinstruksen vi behandler dine helbredsoplysninger ud fra
 • For cookies slettes de ifølge gældende cookie-politik for den aktuelle hjemmeside
 • Forretningsforbindelser slettes når aftaler ophører. Dette gør sig gældende forsikringsselskaber og privatklinikker og -sygehuse

 

1.7 Anvendelse af cookies

Vi anvender cookies til forskelligt formål. Vi anvender forskellige cookies på vores hjemmesider. En cookie er en lille tekstfil, som placeres på det udstyr du tilgår vores hjemmeside fra. En cookie er ikke et program, som eks. kan indeholde virus. Det er enten os som placerer dem, eller de placeres af en af vores samarbejdspartnere. Den sidste type cookies bliver ofte betegnet 3. parts cookies.

Vi anvender cookies for at få hjemmesiderne til at fungerer som de er tiltænkt, samt også for at gøre dem lettere for dig at anvende.

Vi har valgt at inddele dem på følgende måde:

 • Nødvendige
 • Funktionelle
 • Statistiske
 • Marketing

Vores cookie politik indeholder mere detaljerede informationer om hvilke cookies vi benytter, samt deres levetid på dit udstyr.

Derud over er der en beskrivelse af, hvordan du selv kan slette dem.

1.8 Kvaliteten af de data vi behandler

Kvaliteten af de data vi behandler, er ikke noget vi har indflydelse på. Vi behandler de data som bliver indtastet, enten af forsikringsselskabet eller af privatklinikken eller -hospitalet. Det betyder for dig, at hvis du oplever fejl i informationerne, skal du rette henvendelse til

1.9 Overførsel og videregivelse af personinformationer

Vores behandling af dine personoplysninger gør i visse tilfælde, at vi videregiver dem. Vores videregivelse afhænger af visse omstændigheder. Den service vi yder til forsikringsselskaber og privatklinikker og -hospitaler gør, at vi kan videregive eller overlade dine informationer til kategorier af modtagere:

 • Privathospitaler
 • Privatklinikker
 • Forsikringsselskaber
 • Offentlige myndigheder, hvor lovgivningen foreskriver dette

 

1.10 Overførsel og videregivelse af personinformationer til tredjelande inkl. Internationale organisationer

Vi videregiver eller overfører ikke personinformationer til tredjelande.

 

2.1 Specifik politik for appsundhedspartneren.dk (Bookingplatformen)

 

2.1.1 Privatlivspolitik for hjemmesiden for booking.

Dette afsnit beskriver de specifikke forhold omkring hjemmesiden, hvor patienten booker tid.

Det er sundhedspartneren der er databehandler af dine personinformationer, og tilføjer ikke yderligere informationer, end dem der er indtastet af dit forsikringsselskab og den aktuelle privatklinik eller -hospital.

2.1.2 Hvem er de dataansvarlige?

De data vi behandler, gør vi på vegne af forsikringsselskaber og privatklinikker og -hospitaler.

Det betyder, at hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du rette henvendelse til dit forsikringsselskab.

Vi er databehandler af dine personoplysninger, og du kan se kontaktoplysninger i afsnit 1.1

2.1.3 Formål med vores behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine oplysninger til følgende formål:

 • Booking af behandlingstid på en privatklinik eller -hospital.
 • Overføre relevante behandlingsoplysninger mellem dit forsikringsselskab og en privatklinik eller -hospital
 • Administrere adgange for forsikringsselskaber og privatklinikker og -hospitaler
 • At give dig mulighed for at se den bookingtid som er valgt
 • At give mulighed for dig, til at rette bookingtider

2.1.4 Kategorier af personoplysninger vi behandler

Almindelige personoplysninger:

 • Kontaktoplysninger f.eks. navn, adresse, telefonnummer og e-mail
 • Booking historik
 • Kontaktoplysninger hos forsikringsselskaber og privatklinikker og -hospitaler
 • Samtykke historik fra forsikringsselskaber, til overførsel af personoplysninger til behandlere
 • Brugeradfærd, der indsamles via cookies

Følsomme personoplysninger:

 • CPR numre
 • Helbredsoplysninger
 • Behandlingsforløb
 • Oplysninger som kan identificere religion eller etnisk oprindelse

2.1.5 Modtagere af dine personinformationer er:

 • Forsikringsselskab
 • Privatklinik eller -hospital

2.1.6 Hvor stammer dine personoplysninger fra

Alle personinformationer stammer hovedsagelig fra dit forsikringsselskab, men også fra den privatklinik eller -hospital, hvortil der er booket tid.

2.1.7 Hvor længe gemmer vi dine personinformationer

Vi opbevarer dine personinformationer efter instruks fra forsikringsselskab eller privatklinik eller -hospital. Det vil dog typisk være 6 måneder, med mindre anden lovlig grund foreskriver det.

2.1.8 Profilering

Vi anvender ikke profilering

2.1.9 Overførsler til tredjelande

Vi videregiver eller overfører ikke personinformationer til tredjelande.

2.1.10 Dine rettigheder

Se punkt 3 i denne politik

2.2 Specifik politik for sundhedsparteren.dk (Sundhedspartneren.dk)

2.1.1 Privatlivspolitik for hjemmesiden for booking.

Dette afsnit beskriver de specifikke forhold omkring hjemmesiden vi anvender til markedsføring.

2.1.2 Hvem er de dataansvarlige?

Se afsnit 1.1

2.1.3 Formål med vores behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine oplysninger til følgende formål:

 • Optimering af hjemmesiden
 • Administration af dine relationer til os

2.1.4 Kategorier af personoplysninger vi behandler

Almindelige personoplysninger:

 • IP-adresse
 • Navn
 • Firma
 • E-mail
 • Telefonnummer

2.1.5 Modtagere af dine personinformationer er:

Vi overfører følgende personinformationer til følgende modtagere:

 • Samarbejdspartnere til håndtering af cookies

2.1.6 Hvor stammer dine personoplysninger fra

Oplysningerne stammer fra dine valg af cookies.

2.1.7 Hvor længe gemmer vi dine personinformationer

Vi opbevarer dine personinformationer i en periode:

 • Som kunde, opbevares disse så længe der er et kundeforhold til dig
 • Cookies opbevares jf. cookiepolitikken
 • Som potentiel kunde, opbevares de i en periode, hvor vi vurderes hvorvidt vi skal indgå samarbejde

2.1.8 Profilering

Vi anvender ikke profilering

2.1.9 Overførsler til tredjelande

Vi videregiver eller overfører ikke personinformationer til tredjelande.

2.1.10 Dine rettigheder

Se punkt 3 i denne politik

3.0 Dine rettigheder

Du har efter persondataloven/Databeskyttelsesforordningen nogle grundlæggende rettigheder i forhold vores behandling af dine personinformationer.

 

Den måde vi behandler dine personinformationer, er forskellige, da vores rolle som behandler afhænger af dit forhold til os.

 

Er du patient (borger i Danmark) og benytter dit NemID til at tilgå dine personoplysninger (behandlingsinformationer), skal du henvende dig til dit forsikringsselskab, da vi udelukkende behandler dine oplysninger på baggrund af instruktioner.

 

Er du repræsentant for et forsikringsselskab eller privatklinik eller -hospital, kontakt os iflg. Punkt 1.1

 

3.1 Retten til indsigt

Du har afhængig af dit forhold til os, ret til at se de oplysninger vi behandler om dig.

3.2 Retten til sletning (retten til at blive glemt)

Du har i særlige omstændigheder ret til at få dine personinformationer slettet hos os.

3.3 Retten til berigtigelse

Du har ret til at få dine informationer om dig selv rettet, hvis de er fejlagtige.

3.4 Retten til at trække dit samtykke tilbage

Hvis du har give samtykke til behandling af dine personinformationer, har du ret til at trække dette samtykke tilbage.

Dit samtykke er selvfølgelig frivilligt og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

Vær opmærksom på, at hvis du vælger at anmode om at trække dit samtykke tilbage i forhold til de oplysninger du har givet til os, vil vi ikke være i stand til at viderebehandle dine oplysninger, medmindre vi er retligt eller kontraktuelt forpligtet hertil.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine persondata på baggrund af dit tidligere samtykke og op til det tidspunktet hvor du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

3.5 Retten til begrænsning af vores behandling

 Du har i visse tilfælde ret til at få vores behandling af dine data begrænset. Hvis du har dette ret, vil vi begrænse vores behandling.

3.6 Retten til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

3.7 Retten til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at få dine personinformationer overført til en anden dataansvarlig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

3.8 Retten til at klage over vores behandling

Du har ret til at klage over vores behandling af dine personinformationer.

Ønsker du at klage, skal du kontakte Datatilsynet på: www.datatilsynet.dk

Cookiepolitikken for Sundhedspartneren.dk

 

Bannerinformation:

We use cookies to collect statistics about the use of our website

 

By clicking the ‘Accept’ button, you agree that we use cookies for statistics purposes. If you click the ‘Reject’ button, we do not set cookies for statistical use – however, we use need to use a cookie to remember your choice.

If you want to read more about cookies in general, and the statistical cookies we use, you can read more about the cookies here. (see below).

 

Cookie information

1: What is a cookie.

Cookies are used by virtually all websites. In some cases, cookies are the only way to make a website work as intended.

 

A cookie is a file that is placed on your computer or other IT equipment. It allows you to recognize your computer and gather information about which pages and features are visited with your browser. But cookies can’t see who you are, what you name, where you live, or whether the computer is used by one or more people. It also cannot spread computer viruses or other malicious programs.

 

This website uses cookies. You get information that we set statistics cookies before they are set.

 

For your information: You can find further information regarding the Danish cookiebekendtgørelsen

 

2: Necessary cookies

 

These cookies are necessary in order to use our website’s basics functions. Without these cookies the website will not function properly as it’s supposed to.

 

Detailed information regarding our Necessary cookies:

 

Name of the cookie

Type of the cookie

Duration of the cookie

ai_session

Application Insights

30 min

ai_user

Application Insights

1 year

.Sundhedspartneren.NemID.Session

Our NemID auth service session

Browser session

.AspNetCore.Antiforgery.9TtSrW0hzOs

Antiforgery token

Browser session

 

3: Statistical cookies

The first time you visit our website, you will see a banner regarding statistical cookies. If you click “Reject” no cookies will be set for statistical use. However, we use a cookie to remember your no thanks to statistics.

 

If you click “Accept” we will set cookies to collect statistics and the banner will disappear. We use the statistics to improve usability. The information in the statistics is anonymous and will not be linked to the individual user.

 

Detailed information regarding our statistical cookies:

 

Name of the cookie

Type of cookie

Duration of the cookie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4: Marketing Cookies

The marketing cookies is used to track users visiting across websites. The purpose is to show advertisement, that is designed specifically to each individual user. This also adds more value to publisher and third-party’s advertisers.

 

Detailed information regarding our marketing cookies:

 

Name of the cookie

Type of cookie

Duration of the cookie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5: Delete or disable all cookies in the browser

You can always reject cookies on your computer by changing the settings in your browser. Where you find the settings depends on which browser you are using. However, be aware that if you do, there are many features and services on the Internet that you cannot use.

 

All browsers allow you to delete your cookies altogether or individually. How you do it depends on which browser you use. Remember that if you use multiple browsers, you must delete cookies in all of them.

 

 

Use of cookies

Bookingplatform uses both session ID and persistent cookies to track your viewing of our www.sundhedspartneren.dk. A session cookie expires as soon as you leave the www.sundhedspartneren.dk, while a persistent cookie stays on your computer to help us measure the number of returning visitors to our website www.sundhedspartneren.dk. Information supplied by cookies can help us to analyze the profile of our visitors and help us to provide you with a better user experience.

 

We use cookies on www.sundhedspartneren.dk for a number of purposes. They help us to provide you with a good experience when you browse our website, and also allow us to improve our site. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

 

First-party Bookingplatform cookies

This website will set some cookies that are essential for the website to operate correctly. These cookies, none of which capture personally identifiable information, are as follows:

 • Visitor ID – this cookie is a numeric value that identifies unique visitors and provides coherence and consistency to a site visit;
 • Page Number – this cookie identifies the page you are on;
 • Session ID – this cookie identifies your website session;
 • Test – this cookie checks whether or not your browser supports cookies;
 • Order – this cookie ensures that your shopping basket works correctly.

 

Third-party cookies

Our websites will set several types of third-party cookie, and we do not control the operation of any of them. The third-party cookies which may be set include:

 • Google Analytics – we use Google Analytics to collect data about website usage. This data does not include personally identifiable information. You can view the Google Privacy Policy here: www.google.com/policies/privacy/.

 You can block cookies by activating the setting on your browser that allows you to refuse the setting of all or some cookies. However, if you use your browser settings to block all cookies (including essential cookies) you may not be able to access all or parts of our site.

 

 

 

Terms and conditions

 

Use of www.sundhedspartneren.dk

Bookingplatform authorizes you to view and download the materials at www.sundhedspartneren.dk only for your personal, non-commercial use, provided that you retain all copyright and other proprietary notices contained in the original materials on any copies of the materials. You may not modify the materials at this www.sundhedspartneren.dk in any way or reproduce or publicly display, perform, or distribute or otherwise use them for any public or commercial purpose. Any use of these materials on any other web or networked computer environment for any purpose is prohibited. The materials at this www.sundhedspartneren.dk are copyrighted and any unauthorized use of any materials at www.sundhedspartneren.dk may violate copyright, trademark, and other laws. If you breach any of these Terms, your authorization to use this www.sundhedspartneren.dk automatically terminates and you must immediately destroy any downloaded or printed materials.

 

Disclaimers

Bookingplatform’s obligations with respect to its products and services are governed solely by the agreements under which they are provided and nothing on www.sundhedspartneren.dk should be construed to alter such agreements. Bookingplatform further does not warrant the accuracy and completeness of the materials, software or services at this www.sundhedspartneren.dk. Bookingplatform may make changes to the materials and services at this www.sundhedspartneren.dk, or to the products and prices described in them, at any time without notice. The materials and services at www.sundhedspartneren.dk may be out of date, and Bookingplatform makes no commitment to update the materials and services at www.sundhedspartneren.dk. Information published at www.sundhedspartneren.dk may refer to products, programs or services that are not available in your country. Consult your local Bookingplatform business contact for information regarding the products, programs and services that may be available to you. Applicable law may not allow the exclusion of implied warranties, so this exclusion may not apply to you.

 

Limitation of Liability

In no event will Bookingplatform, its suppliers, or other third parties mentioned at www.sundhedspartneren.dk be liable for any damages whatsoever (including, without limitation, those resulting from lost profits, lost data or business interruption) arising out of the use, inability to use, or the results of use of www.sundhedspartneren.dk, any links to www.sundhedspartneren.dk, or the materials or information or services contained at any or all such, whether based on warranty, contract, tort or any other legal theory and whether or not Bookingplatform has been advised of the possibility of such damages. If your use of the materials, information or services from www.sundhedspartneren.dk results in the need for servicing, repair or correction of equipment or data, you assume all costs thereof. Applicable law may not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so these limitations or exclusions may not apply to you.

 

Links to Third-Party websites

Links on www.sundhedspartneren.dk to third-party websites are provided solely as a convenience to you. If you use these links, you will leave www.sundhedspartneren.dk. Bookingplatform has not reviewed third-party websites and does not control and is not responsible for any of these or their content. Thus, Bookingplatform does not endorse or make any representations about them, or any information, software or other products or materials found there, or any results that may be obtained from using them. If you decide to access any of the third-party websites linked to www.sundhedspartneren.dk, you do this entirely at your own risk.

 

General

Bookingplatform Aps administers www.sundhedspartneren.dk from its offices in Copenhagen, Denmark. Bookingplatform makes no representation that materials or services at www.sundhedspartneren.dk are appropriate or available for use outside Denmark, and access to them from territories where their contents are illegal is prohibited.

Bookingplatform may revise these Terms at any time by updating this posting. You should visit this page from time to time to review the then-current Terms because they are binding on you.